Σκοπός της Π.Ν.Ε. αποτελεί:

 • Η προαγωγή του συλλεκτικού ενδιαφέροντος μεταξύ των νομισματόφιλων όσον αφορά τα Ελληνικά ή ξένα χαρτονομίσματα ή κέρματα, μετάλλια και παράσημα και η εν γένει τόνωση της διεθνούς φήμης και αξίας τους.
 • Η επισταμένη μελέτη όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τα νομίσματα, μετάλλια και παράσημα γενικά και ειδικά προς τα Ελληνικά από ιστορικής, τεχνικής, καλλιτεχνικής και οικονομικής απόψης.
 • Η όσον το δυνατό ευρύτερη διάδοση του συλλεκτικού πνεύματος στην Ελλάδα.
 • Η σύσφιξη των σχέσεων των Ελλήνων συλλεκτών μεταξύ τους και μεταξύ ξένων.

 • Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τα μέλη της ένωσης προς εμπλουτισμό και βελτίωση γενικά των συλλογών τους.
 • Η εν γένει εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών της ως συλλεκτών.
 • Η εδραίωση της πίστης στον κύκλο των συλλεκτικών συναλλαγών, ειδικά στην Ελλάδα.
 • Η σύσταση εξ αγορών ή δωρεών προτύπου συλλογής όλων των Ελληνικών νομισμάτων, μεταλλίων και παρασήμων.

Ο σκοπός της Νομισματικής Ενώσεως επιδιώκεται:

 • Η προαγωγή του συλλεκτικού ενδιαφέροντος μεταξύ των νομισματόφιλων όσον αφορά τα Ελληνικά ή ξένα χαρτονομίσματα ή κέρματα, μετάλλια και παράσημα και η εν γένει τόνωση της διεθνούς φήμης και αξίας τους.
 • Η επισταμένη μελέτη όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τα νομίσματα, μετάλλια και παράσημα γενικά και ειδικά προς τα Ελληνικά από ιστορικής, τεχνικής, καλλιτεχνικής και οικονομικής απόψης.
 • Η όσον το δυνατό ευρύτερη διάδοση του συλλεκτικού πνεύματος στην Ελλάδα.
 • Η σύσφιξη των σχέσεων των Ελλήνων συλλεκτών μεταξύ τους και μεταξύ ξένων.

nomisma
nomisma

 • Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τα μέλη της ένωσης προς εμπλουτισμό και βελτίωση γενικά των συλλογών τους.
 • Η εν γένει εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών της ως συλλεκτών.
 • Η εδραίωση της πίστης στον κύκλο των συλλεκτικών συναλλαγών, ειδικά στην Ελλάδα.
 • Η σύσταση εξ αγορών ή δωρεών προτύπου συλλογής όλων των Ελληνικών νομισμάτων, μεταλλίων και παρασήμων.

FaLang translation system by Faboba