Κατηγορίες μελών

Τα μέλη της Π.Ν.Ε. αποτελούν σημαντικό παράγοντα της νομισματικής στην Ελλάδα και απλώνονται σε όλη την χώρα και το εξωτερικό.


Μεγάλο μέρος των μελών είναι συλλέκτες ή έμποροι συλλεκτικών ειδών, των οποίων η εξειδίκευση, συχνά, επεκτείνετε και σε άλλα συλλεκτικά είδη όπως μετάλλια, γραμματόσημα κ.α.


Ως μέλος της Ενώσεως γίνεται δεκτό κάθε πρόσωπο αδιακρίτως φύλου, εθνικότητος και επαγγέλματος, το οποίο έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και το οποίο διακρίνεται για την νομισματοφιλία του και μπορεί να συμβάλει οπωσδήποτε στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ενώσεως.

nomisma

Τα Μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

Tακτικό

Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της αίτησης και μετά από συζήτήση εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή με απόφαση που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

Aρωγά

Αυτά τα μέλη εγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παμψηφεί, λαμβανομένη σε μυστική συνεδρίαση κατόπιν προτάσεως ενός μέλους του Δ.Σ. για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν χρηματικώς ή ηθικώς για την επιτυχία του σκοπού της Ενώσεως. Αρωγό μέλος μπορεί να γίνει αυτό που τηρεί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή αυτών των μελών.

Επίτιμα

Ονομάζονται τα πρόσωπα εκείνα τα οποία παρέχουν διακεκριμένες υπηρεσίες στην Ένωση και στους σκοπούς αυτής γενικώς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνετε παμψηφεί.

Γίνετε Μέλος

Και απολαύστε όλα τα προνόμια

Προνόμια μελών

Τα προνόμια των μελών της Πανελλήνιας Νομισματικής Ένωσης είναι αρκετά και οπωσδήποτε σημαντικότερης αξίας από την συμβολική ετήσια συνδρομή. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

  • Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και δυνατότητα δανεισμού βιβλίων σχετικών με τη νομισματική. Η Ένωση διαθέτει αξιόλογη δανειστική βιβλιοθήκη με σπάνιους τίτλους που καλύπτουν με πληρότητα τα σύγχρονα Ελληνικά νομίσματα, χαρτονομίσματα και μετάλλια.
  • Συμμετοχή στις δημοπρασίες που διοργανώνονται 3-5 φορές το χρόνο και έχουν σκοπό τον εμπλουτισμό των συλλογών των μελών μας. Οι δημοπρασίες αυτές γίνονται με κατάθεση συλλεκτικών αντικειμένων απόκλειστικά από τα μέλη και μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει μέλη.

nomisma

  • Συμμετοχή σε ημερίδες & εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ένωση με σκοπό την προώθηση της νομισματικής σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Ενημέρωση για δημοπρασίες του εξωτερικού και δυνατότητα μεσολάβησης της Ένωσης για συμμετοχή ενός μέλους σε αυτές με τη μορφή εγγυήτριας.
  • Δωρεάν παροχή συμβουλών για κάθε θέμα που άπτεται της νομισματικής.

FaLang translation system by Faboba