02.11.2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 20_ 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                       Αθήνα,   20/10/2020

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                              Α.Π.: 2/43644/0025

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διεύθυνση ΚΡΑΤΙΚΩΝ Εγγυήσεων

ΚΑΙ Κίνησης Κεφαλαίων

Τμήμα Ε’ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τηλ: +302103338968-967-983-913                                      Προς: Εγγεγραμμένους αποδέκτες

Fax: +302103338959                                                                 Ενημερωτικού Δελτίου

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                   για Νομισματικές Εκδόσεις

 

Νομισματικό Πρόγραμμα 2020

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 20/2020

 

           ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ OΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €6, ΜΕ ΘΕΜΑ «75 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ».

 

Με το παρόν ενημερωτικό δελτίο σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέσει στο κοινό αργυρά συλλεκτικά νομίσματα ονομαστικής αξίας €6, με θέμα : «75 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ».

                

                    εικόνα_2020-11-02_223046.pngεικόνα_2020-11-02_222913.pngεικόνα_2020-11-02_223317.png

 

                                  

  • Ως ημερομηνία έναρξης διάθεσης ορίζεται η 9/11/2020.
  • Ως τιμή πώλησης έκαστου νομίσματος ορίζεται το ποσό των τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (€32,26), πλέον Φ.Π.Α.
  • Ανώτατο όριο κοπής της έκδοσης είναι τα χίλια διακόσια (1.200) τεμάχια.

Η διάθεση θα γίνει σε δύο φάσεις και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Α’ Φάση: Χρονική περίοδος Διάθεσης από 9/11/2020 έως και  24/11/2020.

  • ΙΔΙΩΤΕΣ-ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ: Για αιτήματα αγοράς ενός (1) τεμαχίου κατ’ άτομο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή προσερχόμενοι σε κάποιο κατάστημα αυτής (Κεντρικό ή Υποκατάστημα) με την αστυνομική τους ταυτότητα (ή το διαβατήριό τους), ή διαζευκτικά υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα με αποστολή σχετικού εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (bankofgreece.gr) συμπληρωμένο δεόντως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
  • ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Για αιτήματα αγοράς από δύο τεμάχια έως και εξακόσια (2-600) τεμάχια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μόνον μέσω Fax (2103338959) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από 20/10   /2020 έως και 26/10/2020. Στην ίδια προθεσμία γίνονται δεκτά και τυχόν αιτήματα τροποποίησης-ακύρωσης της αρχικής παραγγελίας, για λόγους που πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς από τον αιτούντα. Η εμπορική ιδιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. ή από οποιοδήποτε άλλο νόμιμο στοιχείο (εκδοθέν εντός του 2015 και εφεξής) κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Διεύθυνση.

Β’ Φάση: Χρονική Περίοδος Διάθεσης από 25/11/2020 έως την εξάντληση του νομισματικού προϊόντος.

Με την προϋπόθεση ύπαρξης αδιάθετου υπολοίπου, αίρονται όλοι οι περιορισμοί της Α’ Φάσης και επομένως όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει από 25/11/2020 να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα ικανοποιεί τα αιτήματα βάσει χρονικής προτεραιότητας και διαθεσιμότητας.

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης Διάθεσης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr/ με ΑΔΑ : Ω0ΔΟΗ-ΩΛΗ.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, ακολουθεί σχετικός πίνακας:

           ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ OΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €6, ΜΕ ΘΕΜΑ «75 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ».

Α' ΦΑΣΗ (Διάθεση από 9/11/2020 έως και  24/11/2020)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (1.200)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΙΔΙΩΤΕΣ/ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

600

1*

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

& ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

600

ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 600 **

Β' ΦΑΣΗ (Διάθεση από    25/11/2020 έως την εξάντληση των τεμαχίων)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Παρατηρήσεις:

* Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνον στην Τράπεζα της Ελλάδος (Πληροφορίες:e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ: +302103202776, +302103203516, +302103202758, Fax. +302103204072).

** Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μόνον στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων & Κίνησης Κεφαλαίων του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω Fax (+302103338959) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από 20/10/2020 έως και  

26/10/2020. Στην ίδια προθεσμία γίνονται δεκτά και τυχόν αιτήματα τροποποίησης-ακύρωσης της αρχικής παραγγελίας, για λόγους που πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς από τον αιτούντα.

 

   ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Εσωτερική Διανομή:                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ/νση Κρατικών Εγγυήσεων                              & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

& Κίνησης Κεφαλαίων/Ε'                            ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

                                                                               & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

                                                                                         ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

                                              Ακριβές αντίγραφο

                                  Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου

                                                     Γραμματείας και Αρχείου

FaLang translation system by Faboba